Rangero Oy verkkopalveluiden tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä
Rangero Oy, 2604670-1
Ruskepääntie, Sastamala
Finland

2. Yhteyshenkilö
Tietosuojaan liittyvät yhteydenotot:
Sähköposti: info@carryson.fi

Voit ottaa yhteyttä Rangeron tietosuojavastuulliseen kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja oikeuksien toteuttamiseen liittyvissä tilanteissa.

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyperuste
Rangero käsittelee henkilötietoja seuraaviin käyttötarkoituksiin:

 • Asiakkaiden yhteydenottopyynnöt

4. Käsiteltävät henkilötiedot
Yhteydenottopyyntöjen yhteydessä Rangero voi joutua käsittelemään

 • sähköpostiosoitteita
 • vapaaehtoisesti annettuja etu- ja sukunimiä, puhelinnumeroita, katuosoitteita, postitoimipaikkoja, postinumeroita
 • teknisiä istuntotunnisteita tai vastaavia kuten IP- ja MAC-osoitteita
 • verkkopalvelun käytöstä johtuvia lokitiedot.

5. Tietolähteet
Rangero ei muuten kerää henkilötietoja verkkosivuiltaan tai kolmansilta osapuolilta.

6. Henkilötietojen vastaanottajat
Rangero voi siirtää yhteydenotto pyyntöjen henkilötietoja CRM- tai HR-järjestelmätoimittajalleen, joka käsittelee henkilötietoja Rangeron toimeksiannosta.

7. Henkilötietojen säilytysaika
Rangero säilöö em. henkilötietoja seuraavasti:

 • Asiakkaiden yhteydenottopyynnöt, säilytys kunnes viestin edellyttämä toimenpide on suoritettu ja erilliset suostumukset on haettu

Rangero poistaa henkilötiedot pyynnöstä.

8. Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva
Rangero on rajannut henkilötietojen käsittelypiiriä niihin henkilöihin, joiden työtehtäviin kyseisten henkilötietojen käsittely kuuluu. Järjestelmiin on pääsy vain henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla.

Henkilötietoja sisältävät järjestelmät ja tietokannat sijaitsevat palvelimilla, joita Rangero säilyttää lukituissa tiloissa, ja joihin on pääsy ainoastaan työtehtäviensä vuoksi pääsyyn valtuutetuilla henkilöillä. Palvelimet ja tietoverkot on suojattu palomuurilla ja muilla teknisillä suojauksilla. Palvelintilat on suojattu kulunvalvontajärjestelmillä.

9. Henkilön oikeudet
Henkilöllä on soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti koska tahansa oikeus:

 • Päästä tarkastaamaan henkilötietonsa
 • vaatia epätäsmällisten ja/tai virheellisten henkilötietojensa oikaisemista tai henkilötietojensa täydentämistä;
 • vaatia henkilötietojensa poistamista;
 • saada toimittamansa henkilötiedot sähköisessä muodossa ja oikeus siirtää ne toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että kyseisten henkilötietojen käsittely perustuu Rangeron ja henkilön väliseen sopimukseen ja että Rangero käsittelee henkilötietoja sähköisesti;
 • vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.

Henkilön on tehtävä oikeuksiensa toteuttamista koskeva pyyntö kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle. Rangerolla on oikeus pyytää henkilöä varmentamaan henkilöllisyytensä tai tarkentamaan pyyntöään ennen pyynnön toteuttamista.

10. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Henkilöllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että Rangero ei ole käsitellyt henkilötietoja soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Henkilö voi tehdä valituksen sen jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa henkilön vakituinen asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, tai jossa väitetty tietosuojalainsäädännön rikkominen on tapahtunut.